Paskutinės Naujienos

Šeryklų kameros

Šernų Šėrykla Ispanijoje

Šios transliacijos kameros randasi Pla de Corrals, Valencia, Ispanija pakraštyje. Dienos metu šios HD (High Definition - Aukštos Raiškos) kameros transliuoja laukinių paukščių maudynes ir matinimasi prie vandens duburio. Naktį transliacija keičiama į tiesioginę Iberijos laukinių šernų, lapių ir kartais laukinių kačių stebėjimo vietą.

Vieta jūsų reklamai islendantis langas

 Vieta jūsų reklamai

 

 

 

 

 

PLOTIS: 290px
ILGIS: sutartinis

 

 

 

Rodyti kameras

Gerb. Kolegos,

 

Jūsų žiniai ir pastaboms – VMVT direktoriaus įsakymų pakeitimo projektai:

                    1. https://e-seimas.lrs.lt/ portal/legalAct/lt/TAP/ e5fc61629ed311e7a65c90dfe4655c 64?positionInSearchResults=0& searchModelUUID=498d39a3-8750- 4591-b06a-f58cda1fe5b6 - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimas. Nurodoma, iš kokių teritorijų draudžiama išvežti šernus ir keičiamas 4.1.1. papunktis „4.1.1. nedelsiant būtų pranešama VMVT teritoriniams padaliniams apie jų medžioklės ploto vienetuose rastus nugaišusius šernus, kuriuos, VMVT teritorinio padalinio pareigūnui paėmus mėginius AKM tyrimams, medžioklės plotų naudotojai turi sutvarkyti tame pačiame medžioklės ploto vienete vadovaujantis šio įsakymo 3.5 papunkčiu,“.

 

            2. https://e-seimas.lrs.lt/ portal/legalAct/lt/TAP/ 5fa159a29ed211e7a65c90dfe4655c 64?positionInSearchResults=0& searchModelUUID=498d39a3-8750- 4591-b06a-f58cda1fe5b6 - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. B1-108 „Dėl Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir nauja įsakymo redakcija. Esminiai pakeitimai - Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato išmokų už surastas ir (arba) sutvarkytas šernų gaišenas (toliau – išmoka) mokėjimo sąlygas ir tvarką.

30 eurų išmoka už kiekvieną rastą šerno gaišeną mokama asmenims, pranešusiems VMVT teritoriniam padaliniui apie šerno gaišenos radimą.

Išmoka už sutvarkytą šerno gaišeną mokama medžioklės plotų naudotojui, kurio medžioklės plotų vienete buvo rasta šerno gaišena ir kurią jis sutvarkė Apraše nustatyta tvarka:

30 eurų, kai šerno gaišeną savo medžioklės plotų vienete randa ir apie ją praneša medžioklės plotų naudotojas;

20 eurų, kai šerno gaišeną randa ir apie ją praneša kitas asmuo.

                3. https://e-seimas.lrs.lt/ portal/legalAct/lt/TAP/ 332271029ed411e7a65c90dfe4655c 64?positionInSearchResults=0& searchModelUUID=498d39a3-8750- 4591-b06a-f58cda1fe5b6 – keičiamas Išmokų už sumedžiotas šerno pateles mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. B1-1028 „Dėl Išmokų už sumedžiotas šerno pateles mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir nuo 2017 m. spalio 1 d. nebebus mokama 50 eurų išmoka už nuo 12 iki 24 mėnesių amžiaus šerno patelę, o tik už vyresnę kaip 24 mėnesių amžiaus šerno patelę ir didinama pati išmoka - 300 eurų išmoka mokama už vyresnę kaip 24 mėnesių amžiaus šerno patelę, sumedžiotą nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24 val.

Noriu pabrėžti, kad 300 eurų išmoka bus mokama ribotą laiką – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 15 d., bet šiuo laikotarpiu tikrai nereikia saugoti patelių ar nusižengti moraliniams principams, tada kviečiu visus aktyviai išplatinti šią priemonę. Jei minėta išmoka nepasiteisins ir nemotyvuos medžiotojų sumažinti suaugusių šerno patelių skaičių, išmokos už sumedžiotas šerno pateles nuo 2018 m. gali būti ir nutrauktos.

 

 

Pagarbiai,

Dr. Marius Masiulis
Skubios veiklos skyriaus vedėjas
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Siesikų g. 19, Vilnius
Tel. (8 5) 240 4340
Mob. Tel. (8-618) 06 400
www.vmvt.lt

Apklausos

 

 

Marguva

 
 

Mūsų Draugai

Kibirkšties medžiotojų būrelis

http://www.ginklai.net

http://www.skalikas.lt

   Oksalis
 128x48  suduvos_medziotoju_sajunga
 Army shop