Paskutinės Naujienos
Подробнее на сайте: https://news101.ruhttps://maincredit.ruGo to top of pagehttps://holdnews.ruhttps://priornews.ruhttps://hotsnews.ruhttps://newsexplore.ru https://automobyle.ruhttps://prime-pc.ruhttps://ultimnews.ruhttps://newshead.ru https://pc-room.ruGo to top of page
https://topallnews.ruhttps://estascredit.ru
https://leadingnews.ru https://flarenews.ru

Šeryklų kameros

Šernų Šėrykla Ispanijoje

Šios transliacijos kameros randasi Pla de Corrals, Valencia, Ispanija pakraštyje. Dienos metu šios HD (High Definition - Aukštos Raiškos) kameros transliuoja laukinių paukščių maudynes ir matinimasi prie vandens duburio. Naktį transliacija keičiama į tiesioginę Iberijos laukinių šernų, lapių ir kartais laukinių kačių stebėjimo vietą.

Vieta jūsų reklamai islendantis langas

 Vieta jūsų reklamai

 

 

 

 

 

PLOTIS: 290px
ILGIS: sutartinis

 

 

 

Rodyti kameras

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 485/550 „DĖL VETERINARINĖS PRIEŽIŪROS MEDŽIOKLĖJE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2017 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

  1. 1.  P a k e i č i a m e Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

„VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARINĖS PRIEŽIŪROS MEDŽIOKLĖJE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi:

  1. 1. Tvirtiname Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimus (pridedama).
  2. 2. Pavedame įsakymovykdymo kontrolę:
  3. . Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentams;
  4. . Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams.“
  5. 2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius

Aplinkos ministras         

 

 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1236416                                                                                                                           

Apklausos

 

 

Marguva

 
 

Mūsų Draugai

Kibirkšties medžiotojų būrelis

http://www.ginklai.net

http://www.skalikas.lt

   Oksalis
 128x48  suduvos_medziotoju_sajunga
 Army shop