Naudinga Informacija

Šeryklų kameros

Šernų Šėrykla Ispanijoje

Šios transliacijos kameros randasi Pla de Corrals, Valencia, Ispanija pakraštyje. Dienos metu šios HD (High Definition - Aukštos Raiškos) kameros transliuoja laukinių paukščių maudynes ir matinimasi prie vandens duburio. Naktį transliacija keičiama į tiesioginę Iberijos laukinių šernų, lapių ir kartais laukinių kačių stebėjimo vietą.

Vieta jūsų reklamai islendantis langas

 Vieta jūsų reklamai

 

 

 

 

 

PLOTIS: 290px
ILGIS: sutartinis

 

 

 

Rodyti kameras

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2017–2018 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 12 d. Nr. D1-836

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktu, Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, 36 punktu ir atsižvelgdamas į savivaldybių administracijų pateiktus duomenis apie vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą:

  1. 1. T v i r t i n u 2017–2018 metų medžioklės sezonui 60 vilkų sumedžiojimo limitą.
  1. 2. N u s t a t a u, kad:
  1. . iš 1 punkte nustatyto vilkų sumedžiojimo limito skiriama sumedžioti:
  1. . Elektrėnų, Lazdijų r., Ignalinos r., Klaipėdos r., Kupiškio r., Prienų r., Raseinių r., Šakių r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r., Vilkaviškio r., Vilniaus r. ir Zarasų r. savivaldybių teritorijose po 1 vilką;
  1.  Alytaus r., Molėtų r., Rokiškio r., Šilalės r. ir Tauragės r. savivaldybių teritorijose po 2 vilkus;
  1. . Anykščių r. ir Varėnos r. savivaldybių teritorijose po 3 vilkus;
  1. . iki 2018 m. sausio 31 d. neišnaudojus šio įsakymo 2.1.1.-2.1.3. papunkčiuose nurodytose savivaldybių teritorijose vilkų sumedžiojimo limito, jis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka panaudojamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11a9d600af3511e78a68d4305af7d6ed

Tik registruoti nariai gali rašyti komentarus.

Apklausos

 

 

Marguva

 
 

Mūsų Draugai

Kibirkšties medžiotojų būrelis

http://www.ginklai.net

http://www.skalikas.lt

   Oksalis
 128x48  suduvos_medziotoju_sajunga
 Army shop